Lễ ra mắt sản phẩm mới “An Hưng Phát Lộc” – Bảo Việt Nhân Thọ

Th1225

Lễ ra mắt sản phẩm mới “An Hưng Phát Lộc” – Bảo Việt Nhân Thọ

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 24/12/2017, tại Đại sảnh Khách sạn Hàm Luông, Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm mới “AN HƯNG PHÁT LỘC” – Vun đắp hiện tại, hoạch định tương lai.

Album ảnh:

Bảo Việt Nhân Thọ