Chương trình “Ẩm thực tự chọn cùng Tài năng nhí”

Th1225

Chương trình “Ẩm thực tự chọn cùng Tài năng nhí”

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Tối ngày 24/12/2017, Công ty TNHH MTV Du Lịch Hàm Luông tổ chức chương trình “Ẩm thực tự chọn cùng Tài năng nhí” tại khu vực sân vườn Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Ẩm thực tự chọn cùng tài năng nhí