BẢNG GIÁ PHÒNG    

Hạng phòng
Đơn giá (VNĐ)
Số người  Giá tiền

SUITE
820.000
2 980.000


DELUXE
550.000
2 660.000
3 770.000
4 870.000


SUPERIOR
1 500.000
2 610.000
3 710.000
4 810.000

  STANDARD
1 450.000
2 560.000
     SINGLE 1 300.000

Giá đã bao gồm thuế VAT (10%)
(Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

 


 

PHÒNG SUITE  

                   

PHÒNG DELUXE
 
              
   

PHÒNG SUPERIOR  

                
   

PHÒNG STANDARD