Hội nghị người lao động năm 2019

Th327

Hội nghị người lao động năm 2019

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 22/3/2019, Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông tổ chức buổi hội nghị Người lao động năm 2019 tại Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Hội nghị người lao động 2019