Cafe Doanh nghiệp tháng 3-2019

Th330

Cafe Doanh nghiệp tháng 3-2019

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Cafe Doanh nghiệp Bến Tre được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Bar cafe sân thượng của Khách sạn Hàm Luông.

Ảnh sự kiện:

Cafe doanh nghiệp tháng 3/2019