Day: 7 Tháng Tám, 2019

Th807

Chiều ngày 7/8/2019, Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

Ảnh tiệc:

Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về hưu

error: Content is protected !!