Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

Th807

Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Chiều ngày 7/8/2019, Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

Ảnh tiệc:

Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về hưu