Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

Th807

Tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Chiều ngày 7/8/2019, Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức tiệc tiễn Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo về nghỉ hưu

Ảnh tiệc:

IMG_7668_2
IMG_7667_2
IMG_7662_2
IMG_7659_2
IMG_7652_2
IMG_7656_2
IMG_7653_2
IMG_7649_2
IMG_7641_2
IMG_7645_2
IMG_7646_2
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...