Archives

Th1222

 1. Khách lẻ:

 

Loại phòng

 

       GIÁ PHÒNG (VNĐ)
SGL

(1 người)

DBL / TWN

(2 người)

TRIP

(3 người)

QUAD

(4 người)

Suite 820.000 990.000
Deluxe 650.000 820.000 930.000 990.000
Superior 550.000 650.000 790.000 900.000
Standard 500.000 600.000

 

 

– Giá trên đã bao gồm VAT.

– Miễn phí ăn sáng (Từ 6h00 sáng đến 9h00 sáng).

– Phụ thu thêm người:

+ 180.000đ / 1 người (không giường phụ).

+ 220.000đ / 1 người (có giường phụ).

===========================================================================

2 . Khách đoàn:

 

Loại phòng

 

       GIÁ PHÒNG (VNĐ)

SGL

(1 người)

DBL / TWN

(2 người)

TRIP

(3 người)

QUAD

(4 người)

Suite 790.000 940.000
Deluxe 630.000 790.000 880.000 970.000
Superior 530.000 620.000 750.000 860.000
Standard 470.000 570.000

 

 

 – Giá trên đã bao gồm VAT.

– Miễn phí ăn sáng (Từ 6h00 sáng đến 9h00 sáng).

– Điều kiện áp dụng giá đoàn:

+ Doanh thu phòng phải đạt từ 5.000.000đ trở lên. Miễn phí 01 phòng (Đơn) cho tài xế.

+ Doanh thu phòng từ 10.000.000đ trở lên. Miễn phí 02 phòng (Đơn), hoặc 01 phòng (Tiêu chuẩn) cho tài xế và người dẫn đoàn. 

– Phụ thu thêm người:

+ 160.000đ / 1 người (không giường phụ).

+ 200.000đ / 1 người (có giường phụ).