Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Th421

Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 21/4/2018, Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017, tại Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Dai hoi co dong thuong nien