Tiệc Họp mặt đầu năm Mừng xuân Canh Tý 2020

Th203

Tiệc Họp mặt đầu năm Mừng xuân Canh Tý 2020

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 30/01/2020, nhân dịp đầu năm mới Công ty TNHH MTV Du Lịch Hàm Luông đã tổ chức buổi Tiệc Họp mặt đầu năm Mừng xuân Canh Tý 2020 cho toàn thể CB-CNV của công ty.

Album ảnh:

Tiệc họp mặt tân niên 2020