Tiệc buffet, giao lưu văn nghệ Chào mừng lễ 30/4 & 1/5/2017

Th907

Tiệc buffet, giao lưu văn nghệ Chào mừng lễ 30/4 & 1/5/2017

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông tổ chức chương trình Chào mừng lễ 30/4 và 01/5/2017 với chủ đề “Thưởng thức tiệc Buffet – Giao lưu văn nghệ”.

Album ảnh:

Tiệc buffet Chào mừng lễ 30/4