Thăm và tặng quà cho gia đình có công với Cách Mạng

Th907

Thăm và tặng quà cho gia đình có công với Cách Mạng

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

BCH Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên Công ty thăm và tặng quà cho gia đình có công với Cách Mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/07/2017

Album ảnh:

tang qua ngay thuong binh liet sy