LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG

Địa chỉ: 200C, Hùng Vương, P.5, TP.Bến Tre, T. Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3 560 560 – 3 822 339 – 3 839 009

Email: letan.dlhl@gmail.com