Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Th414

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Album ảnh:

Bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Leave a Reply