Họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019

Th1011

Họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Chiều ngày 11/10/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức buổi Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019 tại Khách sạn Hàm Luông.

Ảnh họp mặt: 

Họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019