Họp mặt Doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Th126

Họp mặt Doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi 2019

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 26/01/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp mặt Doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại hội trường Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Họp mặt doanh nghiệp đầu xuân kỷ hợi 2019