Họp mặt doanh nghiệp đầu xuân Canh Tý 2020

Th117

Họp mặt doanh nghiệp đầu xuân Canh Tý 2020

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Chiều ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi Họp mặt Doanh nghiệp đầu xuân Canh Tý 2020 tại Khách sạn Hàm Luông.

Ảnh buổi họp mặt:

Họp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2020