Họp mặt Cafe Doanh nghiệp định kỳ tháng 6 – 2019

Th701

Họp mặt Cafe Doanh nghiệp định kỳ tháng 6 – 2019

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì buổi họp mặt cà phê doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2019, tại Khách sạn Hàm Luông.

Buổi họp mặt có khoảng 20 doanh nghiệp toàn tỉnh đến tham dự và nêu 7 vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ.

Cụ thể, các vấn đề khó khăn liên quan đến thuế, mở rộng đầu tư, giá đất các cụm công nghiệp, giá dừa rẻ và cần được hỗ trợ, việc cải hoán tàu, vận chuyển hàng hóa Cảng Giao Long…

Trước những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp nêu lên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã định hướng cách tháo gỡ. Đồng thời, ông đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng lưu ý, các doanh nghiệp phải luôn tuân thủ pháp lý, để được pháp luật bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đặc biệt trong việc cải hoán tàu, đăng ký đăng kiểm tàu đánh bắt.

Ảnh họp mặt:

Cafe Doanh nghiệp tháng 6/2019