Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bến Tre

Th919

Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bến Tre

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bến Tre tại Nhà Hàng – Khách sạn Hàm Luông

Album ảnh:

Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù