Hội thảo CPTPP – Cơ hội và thách thức, kinh nghiệm xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Th405

Hội thảo CPTPP – Cơ hội và thách thức, kinh nghiệm xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 5/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi Hội thảo CPTPP – Cơ hội và thách thức, kinh nghiệm xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc tại hội trường lầu 6 Khách sạn Hàm Luông.

Ảnh hội thảo:

Hội thảo CPTPP