Hội nghị tổng kết – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Th129

Hội nghị tổng kết – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng phát triển Châu Á tổ chức Hội nghị “Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp các Bon thấp” tại Khách sạn Hàm Luông ngày 29/01/2018.

Album ảnh:

Bộ Nông nghiệp – Tổng kết năm 2017