Hội nghị tập huấn của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Th1013

Hội nghị tập huấn của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH tổ chức Hội nghị ” Tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2017″

Album ảnh:

Tập huấn TW Đoàn