Hội nghị “Tập huấn công tác tổ chức và nhân sự năm 2018”

Th519

Hội nghị “Tập huấn công tác tổ chức và nhân sự năm 2018”

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 19/5/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức buổi hội nghị “Tập huấn công tác tổ chức và nhân sự năm 2018” tại Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Hội nghị Tổng cty Điện lực miền Nam