Hội nghị Người lao động năm 2018

Th331

Hội nghị Người lao động năm 2018

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Du Lịch Hàm Luông

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo cấp trên, Ban Giám đốc công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.

Album ảnh:

Hội nghị người lao động 2018