Gần 80 điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Th1113

Gần 80 điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

TIN TỨC KHÁC 0 comments

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre, toàn tỉnh hiện có 17 ngân hàng thương mại cấp tỉnh, 10 chi nhánh huyện, thành phố và 51 phòng giao dịch các chi nhánh ngân hàng được phép đổi ngoại tệ.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông (Phường 5, TP. Bến Tre).

 

 

Điểm đổi ngoại tệ tại Khách sạn Hàm Luông, Phường 5, TP. Bến Tre

Trên địa bàn tỉnh không có tiệm vàng nào được cấp giấy chứng nhận làm đại lý đổi ngoại tệ.

Được biết, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Để biết chính xác địa điểm mua, bán ngoại tệ hợp pháp, người dân có thể truy cập website của các tổ chức tín dụng và thực hiện mua, bán ngoại tệ tại các địa điểm này để không bị xử phạt.

Nguồn: Báo Đồng Khởi