Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2018

Th420

Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2018

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2018 tại Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Doi thoai doanh nghiep lan 1