Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Th225

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Chiều ngày 24/02/2020, Chi bộ Nhà khách Bến Tre đã tổ chức buổi Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại Khách sạn Hàm Luông

Ảnh đại hội:

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 -2022