Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tổ chức Hội Nghị Giao Ban

Th919

Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tổ chức Hội Nghị Giao Ban

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP tổ chức Hội Nghị Giao Ban về Công tác đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Nhà hàng – Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội