Tour Tây – Đông Bắc (Sở Nông Nghiệp Bến Tre)

Th1219

Tour Tây – Đông Bắc (Sở Nông Nghiệp Bến Tre)

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Công ty TNHH MTV Du Lịch Hàm Luông xin cảm ơn Sở Nông Nghiệp Bến Tre đã tin tưởng và chọn Hàm Luông là nơi tổ chức Tour Tây – Đông Bắc từ ngày 13/12 – 16/12.

Album ảnh:

Tour Tây – Đông Bắc (13 – 16/12)