Họp mặt “Truyền Thống Phụ Nữ Khu 8 – Lần thứ 19”

Th806

Họp mặt “Truyền Thống Phụ Nữ Khu 8 – Lần thứ 19”

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 05/8/2018, tại hội trường khách sạn Hàm Luông, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình Họp mặt Phụ Nữ Khu 8 – Trung Nam Bộ lần thứ 19.

Album ảnh:

Họp mặt Truyền thống phụ nữ khu 8