Họp mặt “Ngày Doanh Nhân Việt Nam năm 2017

Th1011

Họp mặt “Ngày Doanh Nhân Việt Nam năm 2017

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

TỈNH ỦY – ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE tổ chức Họp mặt “Ngày Doanh Nhân Việt Nam năm 2017” tại Nhà hàng – Khách sạn Hàm Luông

Album ảnh:

Ngày doanh nhân Việt Nam