DU LỊCH NGOÀI NƯỚC

KHÁM PHÁ ANGKOR WAT

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe ôtô

BANGKOK - PATTAYA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay + Xe ôtô

KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay Xe ôtô

LÀO & ĐÔNG BẮC THÁI LAN

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe ôtô + Máy bay

SINGAPORE

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện:  Xe ôtô + Máy bay

SINGAPORE - MALAYSIA

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Xe ôtô + Máy bay

KHÁM PHÁ ANGKOR WAT & SIHANOUK VILLE

Thời gian: ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe ôtô

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Máy bay Xe ôtô

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay + Xe ô

SEOUL – ĐẢO JEJU HÀN QUỐC

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay + Xe ôtô

CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay + Xe ôtô