DU LỊCH MEKONG

Tour trong ngày

DU THUYỀN TRÊN SÔNG BẾN TRE

Thời gian: 05 giờ

Phương tiện: Thuyền

MEKONG - SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN

Thời gian: 4 giờ

Phương tiện: Thuyền

TÁT MƯƠNG BẮT CÁ

 Thời gian: 5 giờ

Phương tiện: Thuyền

Tour qua đêm

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI BẾN TRE

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe ôtô

DI TÍCH VĂN HÓA BA TRI

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện:  Xe ôtô + Thuyền

CÂY XANH - TRÁI NGỌT BẾN TRE

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe ô

KHÁM PHÁ BIỂN BẾN TRE

Thời gian: ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe ôtô Thuyền

BÌNH DỊ MIỆT VƯỜN (HOMESTAY)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe ôtô + Thuyền

TP.HCM - CÁI BÈ - BẾN TRE

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe ô

TEAMBUILDING - SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Thuyền + Xe ôtô

TP.HCM - CẦN THƠ- MỸ THO - BẾN TRE

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe ôtô + Thuyền

BẾN TRE - TRÀ VINH - CẦN THƠ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe ôtô