Đại hội Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông nhiệm kỳ 2019-2022

Th625

Đại hội Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông nhiệm kỳ 2019-2022

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 21/6/2019, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Hàm Luông đã tiến hành Đại hội tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 gồm:

– Đồng chí Ngô Quốc Tuấn – Bí thư Chi Đoàn

– Đồng chí Phạm Hoàng Trọng Hiếu – Phó Bí thư Chi Đoàn

– Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Minh Hiền, Lê Thị Song Hương – Ủy viên BCH Chi Đoàn

Ảnh đại hội:

Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022